Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.bgnor.com er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på www.bgnor.com må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

1. Parter

'Selger' er: BG nor as, Strømsveien 312, 1081 OSLO, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 940 271 916, telefon: 22 90 57 70, e-post: info@bgnor.com, og blir i det følgende benevnt 'vi' eller 'oss'.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt 'du', 'deg', 'din' eller 'ditt'.

2. Handle i nettbutikken

Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid kan føle deg trygg når du handler på nett.

  1. Orienter deg om produktene
  2. Velg ønsket produkt
  3. Legg i handlekurv
  4. Velg forsendelse og betalingsmåte
  5. Eventuell registrering av kundeprofil hos BG nor
  6. Kontroll av bestillingen
  7. Bekreft din bestilling og aksept av salgsvilkårene
  8. Motta ordrebekreftelse

3. Din bestilling

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser. Du kan lese mer om dine ordre på 'min side'' på www.bgnor.com eller ta kontakt med vårt kundesenter på 22 90 57 70.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra BG nor sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan BG nor ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen sendes fra vårt lager. Dersom varen er sendt fra vårt lager må du benytte angreretten din.

4. Betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Ordreoversikten vil inkludere alle utgifter forbundet med varen som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert. Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Hvis du bruker betalingskort, PayPal eller direktebank som betalingsmetode, blir du belastet når vi bekrefter din ordre og levering er iverksatt hos oss. Dette gjelder også ved forhåndsbestilling av produkter som blir tilgjengelig fram i tid eller har en ubekreftet leveringsdato.

Om forsendelsen returneres uavhentet vil et gebyr på kr 250,- eller 10% av varens verdi dersom varen koster over kr. 5.000,- bli holdt tilbake for å dekke våre utlegg.

Faktura som betalingsmåte er kun tilgjengelig for privatpersoner via Klarna. Alle foretak kan søke om kreditt eller betale med kort.

Om du velger faktura vil denne sendes pr. e-post når ordren er klar for utsendelse, og med forfallsdato som angitt under kjøpsprosessen. Vennligst kontroller at du har oppgitt rett e-post- og postadresse og at e-posten ikke havner i ditt spam-filter.
Det vil bli utført en kredittsjekk og gjenpartsbrev vil bli sendt til din seneste folkeregistrerte adresse. Det tilkommer fakturagebyr ved betaling med faktura. Denne avgiften blir lagt til ved fakturering og vises ikke under ordreoversikten der du bekrefter din bestilling. Ved godkjent kredittsjekk blir varene sendt til din seneste folkeregistrerte adresse.

Ved valg av finansiering som betalingsmåte, vil kontrakt med vilkår signeres elektronisk av deg under betalingsprosessen. Dette er en avtale mellom deg og vår finaniseringspartner. Kontohaver er inneforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp, og at dette er kostnader som kommer i tillegg til det som vises i nettbutikkens ordreoversikt. Ved manglende innbetaling, belastes konto med forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76 nr. 100. Gebyr belastes i h.h.t. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26.

5. Returrett

30 dagers returrett

Varen må være i tilsvarende stand som da du kjøpte den. Du må derfor ta vare på emballasjen slik at den overleveres i den. Varen må da returneres til vårt lager. Unntaket er elektriske komponenter som lys, pærer, motorer, brytere osv.

Retur av varer betalt med faktura

Varen kan returneres til vårt lager:

BG nor as

Nettbutikk ordre

Strømsveien 312

1081 OSLO

Ordren krediteres og du vil få utbetalt det du eventuelt har betalt.

Ved utestående faktura hos fakturaleverandør (Klarna eller hos oss, må denne betales innen betalingsfrist selv om varen er returnert til varehus.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. All sforsendelse skjer for mottakers regning og risiko.

Ved hjemlevering, tenk på at du selv har ansvar for å frakte produktene inn i bostedet og at du må være på plass for å ta imot varene. Vi kan avkreve legitimasjon før vi overleverer varene.

Avbestilling av hjemkjøring må senest foreligge to virkedager før avtalt tid. Dersom levering ikke kan utføres på grunn av at hinder foreligger i bostedet, eller at avbestilling skjer for sent, forbeholder vi oss retten til å ikke refundere fraktkostnaden.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Ved leveringsmetode "Henting" anses ordren som kansellert dersom den ikke er avhentet innen 48 timer etter tidspunkt angitt på ordrebekreftelsen som sendes per e-post.

Ved leveringsmetode der du skal hente ordren i butikk, og der denne betales i løpet av kjøpsprosessen på nett, regnes dette som en internettordre regulert av blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

Du kan lese mer om dine ordre på www.bgnor.com ved å logge inn med din informasjon eller ta kontakt med vårt kundesenter på 22 90 57 70.

7. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

8. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema eller skriftlig per brev, e-post, SMS med referanse til ordrenummer. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tolv måneder etter at varen er mottatt.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Vi er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen du fikk på e-post). Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Varen kan returneres til vårt retursenter:

BG nor as

Nettbutikkordre

Strømsveien 312

1081 OSLOKjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på elektriske komponenter som motorer, lyspærer og lamper o.l., hvor forseglingen er brutt.

Angreretten gjelder heller ikke for varer som er reservert på nett for avhenting og betaling i butikk ("Henting") da dette er et butikksalg og ikke et rent internettsalg.

9. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

*du har samtykket i utleveringen, eller

*når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

* i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post på info@bgnor.com.

10. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

11. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

12. Utførsel

Hvis du har fast bopel utenfor Norden (midlertidig bosatt/tjenestegjøring eller liknende gjelder ikke), men har handlet varer hos oss på nett med levering i Norge, kan du få refundert merverdiavgift (minus gebyrer) ved påfølgende utførsel (innen 30 dager) til ditt hjemland. For å kunne gjøre dette må punktene nedenfor være oppfylt.

Skjema RD-0032 må fylles ut i sin helhet med den faste utenlandske bostedsadresse (utenfor Norden). Skjemaet kan lastes ned her

* Stempel på tollskjema må være datert senest 30 dager etter at varen er utlevert til deg som kunde.

* Norsk kontonummer må være påført slik at vi kan overføre pengene tilbake.

* Minstesum på ordre er 500,- NOK. Det vil bli belastet et behandlingsgebyr på 10% av mva per skjema, men minst 75,- NOK og maks 250,- NOK.

* Skjema sendes til ordre@bgnor.com hvis du har handlet på internett, og/eller hvis du har handlet over telefon. Alternativt via post til:

BG nor as

Strømsveien 312

1081 OSLO

13. Salg til Jan Mayen/Svalbard

Ved salg med direkte levering til Jan Mayen/Svalbard, følg disse punktene:

* Du som kunde sender etter bestilling en e-post til: ordre@bgnor.com hvis du har handlet på internett, og/eller hvis du har handlet over telefon, og opplyser at du ønsker merverdiavgift (mva) tilbakeført.

* Merverdiavgift tilbakeføres på ditt Visa/Mastercard benyttet ved kjøp, eller din faktura/finansieringsavtale avkortes med samme beløp.